*538 / BƯỚC RA ĐI . . . CŨNG VÌ CUỘC THẾ . . .

 

Tau nghĩ mầy đi cũng vừa rồi ,(@)
Trời đêm quạnh vắng hận chia phôi .
May rủi ai hay đời bạc phước ,
Một lũ đười ươi bỏ núi đồi …

Chân thấp chân cao dạ bồi hồi ,
Nào ngờ đâu thế con nước trôi ?
Cảnh vật huy hoàng ôi tráng lệ ,
Miền Nam một thế giới tuyệt vời …

Cảnh điêu tàn thân phận mồ côi ,
Gông cùm cãi tạo biệt tách rời .
Thoáng nghe mầy đã làm cho chúng ,
Sao mà biết đặng bạc trắng vôi. !…?

Thời gian thấm thoát chẳng nên lời ,
“Giết đuối người trên cạn mà chơi “!
Một đám lưu manh vào chém gió ,
Mầy đà tính trước bạn hiền ơi .

Cửa nhà tan nát bọn tanh hôi ,
Hung tàn tra tấn tiếng để đời .
Thù hằn chi nhau quân khốn nạn ,
Tài cán gì bây cũng tại trời …?

Nhớ chừng bữa đó nằm thao thức ,
Gió sau hè cà giật liên hồi .
Trưa ngày mai tin đồn la liệt ,
Trên đường công vụ vượt trùng khơi .

Cười đến ngả nghê thằng ngạo thật ,
Cọng nô tin tưởng khác chi là …(&)
Tò vò chắc chiu nuôi con nhện ,
Thuận đường mòn nó quến nhau đi .

Xa cách rồi biền biệt về đâu ,
Lạy ơn trên sớm tối mong cầu .!…?
Xó nhà đìu hiu tau lầm lủi ,
Đôi đàng nhắc nhở vọng tình nhau …

Người đi sông núi hờn quê cũ ,
Gian tham bạo ngược quá não nề …!
Phân chia trên đá dưới đe ,
Giang San bán đứng một bè lòn trôn …

(@) Tau : Tiếng Huế , có nghĩa là Tao .
Vừa.: Tiếng Huế , có nghĩa là Đủ
(&) Cọng : Tiếng Huế , có nghĩa là Cộng

Nhớ lại những tin nhắn của bạn bè sau ngày ra đi …
Antioch , California Ngày 18 tháng 9 năm 2009
Thân mến
Nguyễn Doãn Thiện
California USA , Ngày 26 tháng 5 năm 2017