CẦU TRÀNG TIỀN

CẦU TRÀNG TIỀN

 

Cầu Tràng Tiền sáu vài, mười hai nhịp,

Em qua không kịp. Tội lắm anh ơi !!!

(Thơ nhân gian)

 

Cố đô từ thuở xa xưa,

Danh lam thắng cảnh làm vừa lòng ai !

Sáng màu nhũ bạc sáu vài,

Xinh xinh cầu ghép mười hai nhịp liền.

Nổi danh tên đẹp Tràng Tiền,

Nối nhiều phố thị đôi miền thân thương.

Bắc qua dòng nước sông Hương,

Bức tranh thủy mạc màn sương lững lờ.

Vọng buồn tiếng hát hò lơ,

Của cô lái nhỏ nên thơ dịu hiền.

E ấp vành nón che nghiêng,

Má O Đồng Khánh thơm duyên mặn nồng.

Hè về đỏ rực phượng hồng,

Tràng Tiền ! Biểu tượng cung lòng mến yêu !!!

 

THANH-HOÀNG

(CA Xuân Đinh Dậu 2017)

 

Mến họa:

Thơ Thi hữu Thanh-Hoàng

 

Thần kinh Huế tự ngày xưa,

Tràng Tiền phương tiện chẳng chừa một ai.

Sơn màu nhũ bạc sáu vài,

Đủ mười hai nhịp khéo tay ghép liền.

Tên gọi là Cầu Tràng Tiền,

Nối tả, hữu ngạn hai miền mến thương.

Vắt ngang trên dải sông Hương,

Bóng soi ánh nước, du dương lập lờ.

Đêm đêm vang tiếng hò lơ,

Của cô gái Huế ngây thơ ngoan hiền.

Sớm chiều nón lá nghiêng nghiêng,

Nữ sinh Đồng-Khánh khoe duyên ấm nồng.

Đẹp sao đôi má ửng hồng,

Mặt ngoài e thẹn, trong lòng đã yêu !!!

 

LỆ-KHANH

(Xuân Đinh Dậu)