*305 / VĨNH BIỆT NGƯỜI ĐI

Người đi nắng rũ mờ nhân ảnh ,
Nhớ nhung nhiều chóng vánh ba thu ?
Xa em khuất bóng sương mù ,
Phương trời nào đó biệt cù dáng xưa …?

Mây âm u ùn mưa xối xả ,
Gió ào ào tung ngả cành cây .
Hôm nao dưới ánh trăng gầy ,
Chúng mình hai đứa tỏa đầy hương yêu !

Em xa anh ngay chiều hôm đó ,
Với gia đình chẳng rõ đi đâu …?
Phận nghèo không dám mơ cầu ,
Hình như sắp gãy nhịp cầu yêu đương …?

Mắt em nhuốm lệ đau thương  ,
Hôn nhau lần cuối dặm trường biệt ly !
Đứng nhìn lặng bước chân đi ,
Tim anh vỡ vụn còn chi nữa trời …!…?

Đã sinh ra tuổi thời con gái ,
Khi yêu rồi trở ngại biết đâu …?
Trái tim vương lấy âu sầu ,
Dễ dàng sa ngã theo câu ngọt tình …?

Vỡ lẽ ra giật mình đã muộn ,
Vậy cho rồi để cuốn thả trôi …?
Lãng quên kẻ cũ xa vời ,
Tình em vĩnh biệt hẹn đời kiếp sau …!

Antioch , California Ngày 14 tháng 7 năm 2016