*326 / THÁNG NĂM TÀN

Tháng năm tàn thân tra cặm cụi ,
Sáu chục năm rồi lụi cụi buông xuôi .
Mặc cho thế sự khóc dở lỡ cười ,
Thời gian vi vu thay luồng tóc mới .!

Lần lượt ngày đêm kẻ lui người tới ,
Bạc phai màu giả dối thế gian …?
Lừa gạt chi nhau cảnh giới muôn ngàn ,
Cùng một tuyến dài song hành cất bước …

Lăn lóc lề đường nằm kề phía trước ,
Mỏm đá buồn hằn học phủ rêu xanh ?
Nhìn trời mây thác đổ qua ghềnh ,
Gió thoáng đưa mơ màng giấc ngủ .

Cây Thông già oằn mình thân rũ ,
Nhìn mây trôi vần vũ phong ba .
Trăng soi mờ ảo sau buổi chiều tà  ,
Tối âm u rừng khuya lá đổ .

Thế sự bất an thay người tiếm chỗ ,
Khơi hận thù vỗ sóng lên cao .?
Trùng khơi khóc than biển động thì thào ,
Bể khổ trầm luân trôi theo dòng nước …!

Antioch ,California Tháng 12 năm 2006