*293 / NHÂN SINH TÌNH ÁI IN SÂU TẤM LÒNG

Sóng thời gian ngập hồn băng giá ,
Biết bao lần vấp ngã thương đau …!
Lại thêm một mối tình sầu ,
Khi yêu lạc lối biết đâu nẻo về …?

Đường tình yêu não nề nhung nhớ ,
Đêm cô đơn trăn trở thiếu chàng …!
Nỗi niềm vướng bận hoang mang ,
Sợ rồi nhẹ dạ vội vàng theo ai …?

Thương chi lệ ứa tuôn dài ,
Gặp người trong mộng đẹp trai khó tìm  ?
Ôi thôi như thể cánh chim ,
Tung bay khắp lối sao kềm được anh …?

Chiều thu buồn bên mành đơn lẻ ,
Buổi cơm chiều lại trễ ngóng chờ …
Cơ hồ cảm thấy trong mơ ,
E rằng có kẻ , ơ thờ cơm canh …?

Gái tơ như thể chiếu manh ,
Nằm lên mát rượi sao anh không thèm …?
Dần dà nó cũng như em ,
Biết đâu âu yếm ngọt mềm bằng chưa …?

Làm đàn ông khó thừa mỹ nữ ,
Kiếp phong trần vạn thuở liêu trai …!
Tình đời lắm sự mỉa mai ,
Chán chê , chê chán u hoài nghĩa xưa …!

Tham lam biết mấy cho vừa ,
Con đường tội lỗi không chừa ai đâu ?
Khôn ngoan hối cãi quay đầu ,
Nhân sinh tình ái in sâu tấm lòng …!

Antioch , California Ngày 22 tháng 7 năm 2016