DUYÊN KỲ NGỘ

DUYÊN KỲ NGỘ
Quý mến tặng Lệ-Khanh
Bạn hiền canh cánh bên lòng,
Tâm tư ngày nhớ, đêm mong lạ thường !!!
TH.
Cơ duyên huyền nhiệm ! Tưởng chiêm bao,
Bạn gởi nhiều hương vị ngọt ngào.
“Nghĩa nặng, tình thâm đầy thắm thiết,
Lời hay, ý nhã thật thanh tao”.
Người thương gần gũi luôn trân trọng,
Bạn quý xa xôi mãi dạt dào.
Vạn nẽo đường trần giờ mới thấy,
Tri âm, tri kỷ đẹp làm sao !!!
THANH-HOÀNG
Mến họa:
DUYÊN THƠ
Nhớ thương vương vấn trong lòng,
Thẫn thờ ra ngóng vào mong là thường !!!
LK.
Giao du bằng hữu quý dường bao,
Xướng họa hương thơ thoảng ngạt ngào.
Ý tưởng cao thâm càng súc tích,
Ngôn từ phóng khoáng chẳng tiêu tao.
Xem văn lòng đã nhiều hưng phấn,
Gặp mặt tình thêm nỗi dạt dào
Nếu phải thi nhân là khác phái
Tương phùng chưa biết sẽ ra sao ?!
LỆ-KHANH