MƠ LẠI TUỔI THƠ

Đất trời xứ Mỹ rộng thênh thang ,
Tìm lại hương xưa của tuổi vàng .
Anh thẩn thờ đi trong mộng tưởng ,
Văn Lâu bến vắng chuyến đò ngang .

Đường em cất bước đi chầm chậm ,
Vội vã lên đò lướt lướt nhanh .
Ngồi cạnh bên lòng anh rộn rã ,
Thuyền trôi lành lạnh giữa trời xanh …