*70 / CUỘC ĐỜI VAY TRẢ CÓ NGAY, CHUYÊN NGHỀ ĂN CƯỚP ĐẾN NGÀY CHẾT THIÊU

Tháng năm trôi cuộc đời lữ thứ ,
Sống miệt mài cách xứ bôn ba .
Quan San vạn dặm Sơn Hà ,
Biệt vô âm tín quê nhà hắt hiu ..!

Biển bao la thủy triều cuộn sóng ,
Mỏi mắt nhìn chiếc bóng ngoài khơi .
Mông mênh bốn phía mây trời ,
Đi vào vô tận bể đời vũng sâu …!

Giữa muôn trùng tìm đâu bờ bến ,
Cõi vô thường biết đến khi nao …?
Lăn lóc ở chốn ba đào ,
Manh nha cuộc sống lao đao lụy phiền …! (@)

Nơi văn minh bình yên từ thuở ,
Nền tự do rực rỡ muôn phương .
Chung quy hợp chủng phố phường ,
Răm rắp luật pháp con đường tiến thân …

Nghĩ đau lòng muôn dân nước Việt ,
Bọn côn đồ chỉ biết vô lương .
Chính quyền quấy nhiễu muôn phương ,
Lầm than đói khổ tìm đường vượt biên .

Ba mươi năm triền miên khói lửa , ( 1945-1975 )
Thâu hai miền thả cửa tham ô . (&)
Tranh giành cướp của nhảy vô ,
Miền Nam vơ vét cơ đồ nát tan …!

Bốn mốt năm điêu tàn đất nước , ( 1975-2016 )
Chúng trị vì chẳng được lòng ai ?
Từ trên xuống dưới con bài ,
Độc tài đảng trị một loài ác ôn !

Phú Trọng nô tranh dồn quyền thế ,
Trần Đại Quang tiếm ghế làm vì …
Đồn Lâm ra vẽ uy nghi ,
Công An hù doạ Fuck đè Kim Ngân …!

Chốn quan ô lần khân kiếm chác ,
Chia không đều lấn át chửi nhau ?
Tham lam củng cố làm giàu ,
Đem ra mổ xẻ một tàu ngu si …!

Tội tày trời còn ghi sông núi ,
Chạy đằng trời lòn cúi Tàu Ô …?
Con đường cửa tử nhảy vô ,
Làm thân nô bộc Cộng nô tàn đời ..!

Bán nước rồi còn mời năn nỉ ,
Cúi gặm đầu con đĩ mẹ bây …
Chó săn cả đám con cầy ,
Vay ăn thịt cẩu nghiệp đày trả ngay …?

Rõ ràng như thể ban ngày ,
Mười ba thằng ngố ông này tướng kia …
Trời cho vào lửa lia chia ,
Anh hùng chơi đĩ dựng bia để đời …!

Formosa khắp nơi chết thảm ,
Chúng không hề vấn nạn hỏi thăm ?
Mấy thằng chết cháy nhăn răng ,
Đưa lên báo chí rùm beng thầm thì …

Ôi than ơi ” A Di Đà Đảng ” ,(¥)
Mong cô hồn lảng vảng âm binh .!
Xuống sân Âm Phủ Ba Đình ,
Mà canh xác cụ kẻo thình nay mai ?

Chẳng qua cái số an bài ,
Đầu trâu mặt ngựa hình hài thế nhân .
Đĩ cũng run sợ thất thần ,
Thôi cho mồi lửa quây quần âm ty …!

(@) Manh nha : Nghĩa là mới nảy sinh , mới bắt đầu .
(&) Thả cửa : Nghĩa là tự do .
(¥) ” A Di Đà Đảng ” : câu thơ của một người trên
Facebook .

Ghi lại ngày 13 anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì gái điếm…
Tại Thủ Đô Hà Nội .
Antioch, California Ngày 02 tháng 11 năm 2016