Thả chim

1739_1105648742790013_7988590743758848348_n

(Không nỡ chia cách tình mẹ con)
*
Chim con nằm ổ cây cao
Bầy con chim sắc chung bao tháng ngày
*
Chim con dẫu mỏ thơ ngây
Chiu chiu chit chit một bầy đòi ăn
Chim mẹ về tổ lăng xăng
Miếng mồi nho nhỏ đưa dằn miệng non
Đếm từng khi bắt mỗi con
Về nhà khăn ủ chim non trong nhà
Chung nước chén gạo trắng ngà
Cánh lông chưa đủ đậm đà che thân
Nắng mai lần tới cửa sân
Chim con như khóc như than trong lồng
Chim mẹ đu lá chuyền hồng
Mẹ con chít chít nỗi lòng nhớ thương
*
Cửa lồng sẵn mở ra phương
Đàn chim đã thoát tìm đường bay đi

Trần Đông Thành (1/15/2017)

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s