*553 / CUỒNG HỒ GIÀY XÉO QUÊ CHA ĐANG TÂM BÁN ĐỨNG NƯỚC NHÀ RÁCH TAN

 

Tháng ngày trôi mồ hôi tần tảo ,
Ngoài ruộng đồng nắng ráo thèm mưa .
Đất đai nức nẻ mất mùa ,
Làng trên xóm dưới cày bừa uổng công ?

Kiếp điêu linh chờ trông nhỏ giọt ,
Tủi phận nghèo đau xót tuôn rơi !
Anh đi cãi tạo xa vời ,
Mẹ cha nuôi nấng phận đời cút côi …

Nghe mưa trôi trời ơi thiếu áo ,
Gió đông về lạnh thấu tâm can .
Ôm con lệ ứa hai hàng ,
Đầy vơi thấm ướt bẽ bàng phân ly !

Hỡi cọng quân còn chi để nói ,
Bắt dân lành cột trói phanh thây .
Răm rắp vâng lệnh quan thầy ,
Vào Nam chém giết đọa đày nhân gian …

Lũ ác ôn huy hoàng chiến thắng ,
Tưởng đâu rằng chuyện chẳng ai hay ?
Cũng thôi số phận tù đày ,
Đồng Minh ( Mỹ ) phản bội chúng bây tầm thù …

Ở trong khu cuồng ngu nhồi sọ ,
Phía miệt rừng nằm rọ biết mô ?
Thương thay thân phận cuồng hồ ,
Trên hô dưới ứng ngây thơ bị lừa .?

Tuổi trăng non chỉ vừa mười bốn ,
Bắt vào Nam khốn đốn băng rừng .
Quê nhà nhớ mẹ rưng rưng ,
Màn trời chiếu đất canh chừng sớm trưa .

Quân ác ôn không chừa thủ đoạn ,
Vì tự ái độc đoán Miền Nam .
Ngu si thắng kẻ anh hùng ,
Cũng nhờ thời thế thằng khùng lên ngôi ?

Dốt rứa thôi học đòi quân tử ,
Nhục thân tàn chiếm cứ hung hăng …
Thỏa lòng tức tối hờn căm ,
Đầu óc thiếu não mơ răng được nào …?…!

Bốn hai năm lao xao liếng xiếng ,
Bắc vui mừng lúng liếng ùa vô …
Khác chi một lũ côn đồ ,
Tha hồ vơ vét trầm trồ mang ra .

Thật thối tha , tổ cha cọng sản ,
Đưa người vào thí mạng con dân .
Thanh niên hứng đạn bất cần ,
Chính sách ác độc góp phần dã man …

Hoà bình rồi nhà tan cửa nát ,
Chúng lộng hành bắt nạt người Nam .
Chia nhau trên dưới họ hàng ,
Cha con chú bác một đàn hôi tanh …

Quyết ra tay tranh giành chiếm cứ ,
Tìm bạc vàng bất cứ nơi đâu ?
Nhà cao cửa lớn trưng cầu ,
Phân cho tướng tá chăn trâu một thời …

Con đười ươi thằng Mười gian ác ,
Nó bảo rằng ” phát lạc “đàn ông .(@)
Đàn bà cưỡng hiếp bắt chồng ,
Khổ sai lao động khó trông nẻo về !

Khắp nơi thôn dã não nề ,
Đình trên xã dưới tứ bề khóc than !
Tội tình con trẻ lang thang ,
Mất cha thiếu mẹ lạc đàng lệ rơi …!

(@) phát lạc : Đem thủ tiêu hoặc
tù đày tra tấn dã man

Antioch , California Ngày 06 tháng 6 năm 2017