Hài: Trọng Lú đi mua thịt

 

Chuyện hài do bạn Nguyễn Minh Hùng sáng tác. Chuyện kể về Trong Lú đi mua thịt.

Từ trong nội bộ Đảng xì ra: Trọng Lú bắt chước Obama hỏi thăm dân tình sau chuyến đi của Ông Obama thăm Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng viếng hàng thịt

Tổng Lú: Chà ! Thịt trông ngon quá. Làm ăn khá không?

Anh bán thịt: Mấy ngày trước khá hơn. Hôm nay chả bán được cân thịt nào hết.

Tổng Lú: Sao vậy?

Anh bán thịt: Vì đồng chí đến đây, nên an ninh không cho ai vào chợ hết !

Tổng Lú: Vậy anh bán cho tôi một cân thịt đi !

Anh bán thịt: Xin lỗi đồng chí Tổng Bí Thư, không thể được !

Tổng Lú: Sao lại không?

Anh bán thịt: Vì người ta đã tịch thu con dao chặt thịt rồi !

Tổng Lú: Cũng tốt thôi. Vậy bán cho tôi nguyên cái đùi heo này đi.

Anh bán thịt: Dạ, không được, thưa đồng chí !

Tổng Lú: Anh vẫn không chịu bán cho tôi là sao ?

Anh bán thịt: Thú thật với đồng chí, tôi đâu phải là người bán thịt !. Tôi chỉ là nhân viên an ninh giả vờ làm người bán thịt thôi !

Tổng Lú: Thế anh giả làm người bán thịt, vậy thịt này thật hay giả ? Có tẩm thuốc không ?

Anh bán thịt: Dạ xin lỗi, tôi không dám tiết lộ bí mật quốc gia !

Tổng Lú: ???

Hung Minh Nguyen