TỰ ÁI LÀ CHI?

 

397558_1607189646203922_7806974910207160753_n

 

Thân ta ta biết hỏi ai chi,
Cái ngự trong tâm biết tức thì.
Nó ẩn kín sâu chờ dục giục,
Nó vươn cao tột khởi sân si.
Tâm bình an ổn tài thua đức,
Tâm nổi xung thiên ác đạp trì.
Tự ái dễ kinh chờ dịp phát,
Khiêm nhường lắng đọng thắng trường thi.
HỒ NGUYỄN (29-12-16)

 

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s