Trang Nguyễn-quốc-Đống

 

Ông Nguyễn Quốc Đống*  tuy không phải là CGS Trịnh-hoài-Đức nhưng là phu quân của CGS Nguyễn-thị-Xuân (GS môn Anh Văn 1971-1973) nên những bài viết của ông Nguyễn-quốc-Đống cũng xin được xếp vào Trang Thầy Cô Trịnh-hoài-Đức

*Ông Nguyễn Quốc Đống , chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Minnesota (không phải Cộng Đồng Việt Nam Minnesota, một tổ chức cộng đồng khác tại MN) , là Cựu SVSQ K.13/TVBQGVN , Cựu Thiếu Tá  QL/VNCH , đã phục vụ tại trung đoàn 43, thuộc Sư đoàn 23 Bộ Binh , mười năm sau cùng tại Bộ Chỉ Huy 3 Tiếp Vận.

 DSC05320

 

Đoàn kết là sức mạnh của tập thể

Cảm nghĩ nhân Ngày Quốc Hận 30-4-2016

Đảng Cộng Sản Việt Nam Phản Bội Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam 

Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ GÂY TRANH CÃI LIÊN QUAN ĐẾN NHẠC SĨ TRÚC HỒ

Ý KIẾN VỀ VIỆC BÁO “NGƯỜI VIỆT, NAM CALIFORNIA” CHO ĐĂNG BÀI CỦA SƠN HÀO CÓ NỘI DUNG “NHỤC MẠ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA” TRONG SỐ BÁO 9710 NGÀY 8 THÁNG 7, 2012

Ý KIẾN VỀ BÀI VIẾT CỦA LÊ HIẾU ĐẰNG “SUY NGHĨ TRONG NHỮNG NGÀY NẰM BỊNH…”

Một Số Ý Kiến Về Người Tù Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Quốc Hận 30-4,Bài Học Cay Đắng Của Lịch Sử Việt Nam

ĐỪNG QUÊN…NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

CON ĐƯỜNG NÀO CHO VIỆT NAM?

“BÊN THẮNG CUỘC” CỦA HUY ĐỨC, TRUYỆN KỂ… NĂM 2012

AI CỨU ĐƯỢC VIỆT NAM ?

70 Năm Nhìn Lại: Di Sản Đảng CSVN Để Lại Cho Đất Nước Việt Nam

VẤN ĐỀ TRÙNG TU… “NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA”