NÓI CHUYỆN VỚI ĐẦU GỐI

 

Nói hoài nói mãi chng ai nghe,
Đu gi im re chng phn dè.
Tay vut hai bên to lng ging,
Nghiêm trang ln tiếng : Lng tai nè!
Bun trơ ngơ ngáo thương đu gi,
Được thế hiên ngang rng tiếng khoe,
T nghĩ gã nghênh ngang t đc,
Ti cho đu gi nín im re!

                                  HỒ NGUYỄN

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn