*208 / KHỐN ĐỐN DÂN OAN QUY TRÌNH CƯỚP ĐOẠT

Cảnh mênh mông giữa trời nước đổ ,
Ôi não nùng thống khổ dân oan !
Tràn lan ngập lút khắp làng ,
Vì đâu cái nỗi tan hoang đọa đày …?

Dọc Miền Trung đong đầy bao phủ ,
Dân căm thù một lũ ác ôn …
Ra tay mở nước chảy dồn ,
Chính quyền ngu dốt lòn trôn ba Tàu .!

Formosa độc tràn chết cá ,
Chưa hả lòng đập xả cuốn trôi .
Hàng hàng lớp lớp xong đời ,
Kéo nhào ra biển trời ơi bạo tàn …!…?

Ngồi trên tỏ vẻ huênh hoang ,
Buôn dân bán nước bây làm chi tau ?
Cầm bằng súng đạn xe tàu ,
Liệu mà hó hé nát nhàu như tương …

Công An mật thám đầy đường ,
Rình mò xó bụi phố phường xôn xao .
Mấy ngàn quân khuyển lao nhao ,
Mosa chực sẵn nằm vào thế công …

Lũ ngu si cam lòng thờ giặc ,
Chúng sẵn sàng vác cặc cầu vinh !
Miễn sao bác Tập Cận Bình ,
Thương tình tha chết cúi mình dâng trao …

Miền Trung xả nước đổ nhào ,
Như lời Tập dạy làm sao chóng tàn .
Cửa nhà đổ nát lầm than ,
Nào là kêu cứu la làng suốt đêm …!

Chúng ngang nhiên chồng thêm tội ác ,
Mặc dân lành tan tác máu rơi .
Công An Cán Bộ vui cười ,
Kim Ngân Fuck Trọng sướng đời mắt Quang …

Mặc nhân dân hồn oan đa thán ,
Đảng cầm đầu gây oán hết mình .!
Cha truyền con nối giật giành ,
Cơ quan dòng họ ” quy trình ” tham ô …

Thương thay rã đám tội đồ ,
Tưởng đâu bền vững hồ đồ vét vơ .?
Toàn dân sôi sục đang chờ ,
Đợi ngày nhập cuộc giấc mơ muôn người …

Antioch , California Ngày 20 tháng 10 năm 2016