U TÌNH

( Hoạ theo vần thơ ” U Tình ” của Nữ Thi Sĩ Huyền Thu )

Chiều tím buồn mây trôi rẽ lối ,
Tình tuyệt vọng gánh mối u sầu !
Hồn đơn ngất lịm thương đau ,
Người đi để nhớ chìm sâu cõi lòng !

Mới hôm nào đêm chung đèn rạng ,
Mình thì thầm suốt sáng thương trao .
Ngờ đâu lẻ gối đôi đàng ,
Nỗi niềm ai oán đoạn trường cưu mang !

Tình ơi sao quá phũ phàng ,
Chiều hôm lạnh cóng thiếu chàng khổ chưa ?
Ngoài hiên trời đổ cơn mưa ,
Trong căn phòng vắng gió lùa qua song .

Tủi thân mình long đong nức nỡ ,
Chẳng còn gì mộng vỡ lìa tan !
Ôi thôi lỗi nhịp cung đàn ,
Tương tư chiếc bóng lỡ làng kiếp hoa …!

Antioch , California Ngày 15 tháng 6 năm 2016