162 / HỒN THU VÀNG ÚA LÁ ĐƯA SẦU

Bầu trời vẩn đục khói mù sương ,
Tả tơi phận lá phủ mặt đường .!
Hồn hoang cô đơn rầu ly biệt ,
Bồng bềnh khắp ngã vắng tình thương ?

Chiều tím u buồn oằn oại rơi ,
Ngã nghiêng muôn lối phía lưng đồi .
Vấn vương trên lề mờ sương đọng ,
Tha thiết dạt dào gió lã lơi …!

Hồn thu vàng úa lá đưa sầu ,
Hoàng hôn nắng rụng vội tàn mau .
Lênh đênh mây trôi đời lang bạt ,
Độc hành khách lữ dạt về đâu …?

Heo may cuồng cuộn dáng thu sang ,
Mưa rơi viễn xứ lệ ngút ngàn .!
Nỗi lòng nhớ thương đêm cô tịch ,
Phòng không lạnh giá ngồi thở than …!

Antioch , California Ngày 07 tháng 7 năm 2016