CẮT NGHĨA TRÁI TIM

( Hoạ theo vần thơ ” Cắt Nghĩa Trái Tim của
Nữ Thi Sĩ Vũ Hoài Thương )

Trái tim dạt dào nồng nàn tha thiết ,
Cả tấm lòng da diết vì ai …?
Trao anh nức nỡ đêm dài ,
Sưởi ấm tâm hồn chiều hôm lạnh buốt .!

Khi yêu nhau cùng chung nhịp bước ,
Máu luân lưu hơi thở điều hoà .
Hai bầu nhiệt huyết hoà quyện thiết tha ,
Xa nhau ngàn trùng mơ hoài tưởng nhớ …

Vắng anh yêu trên đường cách trở ,
Ai chung bên nhắc nhở vỗ về ..?
Ngàn khơi vạn dặm sơn khê ,
Hồn đơn cô quạnh bốn bề lạnh căm …

Mối thương yêu tình thâm như đã ,
Đòi hỏi gì mặc cả còn chi …?
Phồn vinh giả tạo sao bì ,
Tình em bất diệt khắc ghi trọn đời .

Con tim cả giá có đâu tình nghĩa ,
Sự chân thành vạn thuở yêu đương …?…!
Xa nhau trống vắng đêm trường ,
Ôm lòng tưởng nhớ tình thương vững bền .

Hỡi anh yêu thuyền tình ghé bến ,
Trái tim này đã đến với anh .
Biết sao số kiếp chòng chành ,
Lòng em giữ mãi bóng hình trong tâm …!

Antioch , California Ngày 08 tháng 6 năm 2016