Bài viết của Lão Làm Vườn

 

Lão Làm Vườn là bút hiệu của cựu Thiếu Tá Nguyễn Chánh Trực , tuy không phải là một CHS THĐ nhưng là một chàng rễ của Trịnh Hoài Đức , phu quân của CHS THĐ/3 Nguyễn Thị Khỏe . Vì vậy những bài viết của Lão Làm Vườn cũng xin được xếp vào mục Văn Học Trò Trịnh Hoài Đức . Lão Làm Vườn cũng có một blog riêng , mời các bạn vào xem ở : Blog Lão Làm Vườn San Diego

Hệ thống người máy tại Hà Nội made in China

Hãy Thức Tỉnh Đi Đồng Bào Việt Nam Ơi !

Các Đồng Chí Cộng Sản Việt Nam bị các Đồng Chí Tàu Cộng làm mù mắt?

Đảng Cộng Sản Việt Nam trở mặt với người Việt Nam ?

Cụ Trần Văn Hương trước Nguy Cơ Mất Nước

Cây mắc cỡ và người Việt Nam

Con đỉa hai vòi

Kiki và Kaka

*

Trở về   Bài Của Thầy Trò Trịnh Hoài Đức

HOME

*