Bài viết của Lão Làm Vườn

 

Lão Làm Vườn là bút hiệu của cựu Thiếu Tá Nguyễn Chánh Trực , tuy không phải là một CHS THĐ nhưng là một chàng rễ của Trịnh Hoài Đức , phu quân của CHS THĐ/3 Nguyễn Thị Khỏe . Vì vậy những bài viết của Lão Làm Vườn cũng xin được xếp vào mục Văn Học Trò Trịnh Hoài Đức . Lão Làm Vườn cũng có một blog riêng , mời các bạn vào xem ở : Blog Lão Làm Vườn San Diego

 

Tuổi Trẻ An Vui Tuổi Già Lo Lắng

Ông Mỹ già và con hẻm 131.

Hệ thống người máy tại Hà Nội made in China

Hãy Thức Tỉnh Đi Đồng Bào Việt Nam Ơi !

Các Đồng Chí Cộng Sản Việt Nam bị các Đồng Chí Tàu Cộng làm mù mắt?

Đảng Cộng Sản Việt Nam trở mặt với người Việt Nam ?

Cụ Trần Văn Hương trước Nguy Cơ Mất Nước

Cây mắc cỡ và người Việt Nam

Con đỉa hai vòi

Kiki và Kaka

*

Trở về   Bài Của Thầy Trò Trịnh Hoài Đức

HOME

*