THUỞ MƯỜI LĂM, MƯỜI SÁUĐời tôi là cả một bài thơ
Cả một bài thơ rũ bụi mờ
Cả một bài thơ không đầy ý
Là đời nghệ sĩ sống vì mơ

Đời tôi chẳng khác kiếp chim chiều
Lạc cảnh hoàng hôn ngập tiếng tiêu
Những lúc gió chiều dâng ý lạnh
Cánh con chim lạc thiếu tình yêu

 

Tôi chẳng cần gì vợ đẹp xinh
Tôi không lưu luyến mảnh hương tình
Tôi không cần của không cần sắc
Tôi quyết vì dân quyết đoạn tình

(Tấn Lộc Lê, 1950)

Trở về >>> Thơ GS Lê Tấn Lộc * Trang của GS Tiến Sĩ Lê Tấn Lộc

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s