*498 /  CHIỀU VÀNG MỘNG TƯỞNG

Chiều vàng mộng tưởng gió ngàn lay ,
Lưng lững bồng bềnh lạc hướng bay .
Duyên lỡ muộn màng buồn man mác ,
Đường tình cản lối não nùng thay !

Sương mù tản mạn xuống chiều rơi ,
Mây đi muôn dặm tới núi đồi .
Này hoa sim tím cành rũ rượi ,
Mong ngóng ai về đứng lẻ loi .!…?

Tà áo tung bay sóng cuộn đời ,
Nắng vàng hiu hắt dáng lã lơi .
Hình ảnh xa vời người mơ ước ,
Cách biệt sơn hà mấy tăm hơi .?

Lóng dóng heo hút mãi đợi chờ ,
Gió ơi xin gởi chút tình thơ .
Hẹn em ngày lành mây đưa lối ,
Cung đàn ấm điệu ánh sao mờ …

Đi qua ngàn dặm dòng thênh thang ,
Quanh co ẩn hiện tận cuối làng .
Hãy đưa thuyền em đêm dong ruổi ,
Cùng ai tình tự dưới trăng tan …

California USA Ngày 08 tháng 10 năm 2010