*488 / CÁI SỰ ĐỜI

Cát bụi về đâu chân trời mới ,
Lộng giả thành chân một kiếp người .
Ân oán bon chen nào bươi xới ,
Cõi trần ai mấy kẻ thảnh thơi ?

Lòng tham chiếm trọn cả niềm tin ,
Mượn tiếng nhờ tên như trốn tìm .
Bôi mặt láo liên đời muôn ngã ,
Vũ trụ nhuốm đầy những đảo điên .

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy ,
Có ai bước đến tận cùng chưa ?
Tức tưởi lìa đời không nhắm mắt ,
Níu kéo làm gì vướng cay chua …

Bịn rịn chi chi cái kiếp trần ,
Giả giả chân chân mãi lần khân .
Ngàn đời bất tận không qua khỏi ,
Bậc trí than ơi cũng ngậm hờn !

Những cuộc bể dâu thường thường thấy ,
Lạ gì đâu cái cảnh bi ai ?
Tội lỗi tha hồ mau có của ,
Nhân đức ai nấy đói mồng tơi …

Nhân thế anh em đầy mâu thuẫn.
Được lòng thì tốt nghịch lòng đau !
Danh lợi tranh giành vòng lẩn quẩn ,
Gà cùng một mẹ đá hoài nhau .!

Yêu thương non núi cứ vẫn trèo ,
Tài danh chưa thấy mãi cuốn theo .
Lợi lộc về tay rồi mới biết ,
Đời sao chán quá hỡi tình ơi …!

California USA Tháng 6 năm 2011