“Death by China” của Tiến Sĩ Navarro ( được dịch sang tiếng Việt )

 

Chết Dưới Tay Trung Quốc

 

 

225x225bb12743724_1103140089716812_7344006109968814216_n

 

ĐỐI ĐẦU VI CON RNG TRUNG QUC – LI KÊU GI THGII PHƯƠNG TÂY HÀNH ĐỘNG

PETER NAVARRO
TÁC GINHNG CUC CHIN TRUNG QUC SP ĐẾN

Nhng li khen ngi dành cho “Chết dưới tay Trung Quc”

“Bn thân tôi đã thoát khi nanh vut ca đảng Cng sn Trung Quc và bây giờ được hưởng mt cuc sng tdo M. Tt cmi người ở đất nước mà tôi yêu mến này cn phi hiu rng sxâm lăng đối vi quyn con người ca chính phTrung Quc không chdng li biên gii Trung Quc. Các lãnh đạo đảng Cng sn Trung Quc tin rng họ đang chiến đấu chng nn dân chvà tdo, và chng li bt k