Chương 1 : Đó không phải là sự chỉ trích Trung Quốc, đó là sự thật

 

Chết dưới tay Trung Quc. Đây là him nguy rt thc mà giờ đây tt cchúng ta phi đối

mt khi quc gia đông dân nht và nn kinh tế ssm trthành ln nht thế gii này đang

nhanh chóng biến thành sát thtàn độc nht hành tinh.

Vmt an toàn ca người tiêu dùng, các doanh nhân vô đạo đức Trung Quc đang làm

tràn ngp thtrường thế gii vi mt lot sn phm, thc phm, dược phm không gây chết

người thì cũng cc kcó hi, gây ung thư, dgây cháy, độc.

• Về đồ dùng cho trem, nhng sn phm nguy him này có tvòng tay, dây chuyn và

đồ chơi cha chì đến đồ ngdcháy, áo qun độc hi.

tim thuc gn nhà hay trên mng, ta có thtìm thy tt ccách thc “cha tr” mà

thc ra là giết người – tviên aspirin nhim độc, Lipitor nhái, Viagra gitrn vi

strychnine đến thuc heparin phá thn và vitamin cha đầy độc tarsen.

• Nếu thích chết do n, ha hon hay đin git, bn có thchn trong mt đống thtừ ổ

cm ni dài, qut, đèn by người, điu khin txa quá nhit, đin thoi di động dn

máy nghe nhc công sut ln tbc cháy.

• Dĩ nhiên, nếu va đói va mun tt, ta luôn luôn có ththưởng thc cá, trái cây, tht

hay rau nhp khu tTrung Quc ngm ngon lành các kiu kháng sinh bcm, vi khun

gây thi ra, kim loi nng, hay thuc trsâu bt hp pháp.

Ngay ckhi hàng nghìn người thc schết do stn công ddi này ca sn phm rác

rưởi và cht độc ca Trung Quc, nn kinh tế Mvà công nhân ca nó đang chu đựng “cái

chết không kém phn đau thương hơn ca nn tng sn xut ca M.”

Trên mt trn kinh tế này, nhãn hiu quái đản “Chnghĩa Tư bn Nhà nước” theo kiu

cng sn ca Trung Quc đã hoàn toàn xé bnhng nguyên tc ca cthtrường tdo và

thương mi tdo. Thay vào đó, “các nhà vô địch quc gia” được nhà nước chng lưng ca

Trung Quc đã trin khai mt hn hp vũ khí ca chnghĩa con buôn và bo hộ để ln lượt

vt hết vic làm này đến vic làm khác, tng bước mt, khi nhng ngành công nghip ca

M.

“Vũ khí hy dit vic làm” ca Trung Quc bao gm trcp xut khu bt hp pháp, gi

mo tràn lan shu trí tuca M, bo vmôi trường lng lo mt cách thi, và sdng

phbiến lao động nô l. Tuy thế, trung tâm ca chnghĩa con buôn Trung Quc là tin tb

thao túng mt cách vô liêm sỉ đã gây khó khăn rt ln cho các nhà sn xut M, kích thích

điên cung xut khu ca Trung Quc, và dn đến trái bom hn githâm ht thương mi M

Trung gn mt tỉ đô-la mt ngày.

Trong khi đó, “phí nhp cuc” cho bt ccông ty Mnào mun leo qua “Vn Lý Trường

Thành Bo h” ca Trung Quc và bán hàng vào thtrường nước này không chlà giao np

công nghca hcho đối tác Trung Quc. Các công ty Mcòn phi chuyn cơ snghiên cu

và phát trin sang Trung Quc, theo cách đó đã xut khu “ngun sa m” to ra vic làm

tương lai ca Mcho đối ththù địch.

Cho đến nay hàng triu vic làm trong ngành sn xut ca Mỹ đã bmt đi trong snho

báng thương mi tdo ca Trung Quc, còn chính công nhân áo xanh Mcũng đã trthành

mt loài có nguy cơ tuyt chng. Hãy xem xét nhng điu sau đây:

• Tkhi Trung Quc gia nhp Tchc Thương mi thế gii vào năm 2001 và ha hn gi

di chm dt thc hin chnghĩa con buôn và chnghĩa bo h, các ngành may mc,

dt và đồ gca Mỹ đã thu nhli chcòn mt na – riêng vic làm trong ngành dt đã

gim 70%.

• Nhng ngành quan trng khác như hóa cht, giy, thép và lp xe cũng bbao vây tương

t, trong khi đó vic làm trong ngành sn xut máy tính và đin tcông nghcao ca

chúng ta đã gim hơn 40%.

Khi chúng ta đã mt hết vic làm này đến vic làm khác, nhiu người Mvn tiếp tc

nhm ln gn sn xut Trung Quc vi nhng sn phm rtin, phm cp thp như giày dép

đồ chơi. Nhưng thc ra, Trung Quc đang tiến lên trong “chui giá tr” và thành công trong

vic chiếm ly thphn ca nhiu ngành thu nhp tt nht ca M– tô tô và hàng không vũ

trụ đến thiết by tế tiên tiến.

Vi shtrto ln ca chính ph, các công ty Trung Quc đang ráo riết lũng đon các th

trường được gi là ngành “xanh” như ô tô đin, năng lượng mt tri, và năng lượng gió. Hin

nhiên, đó chính là nhng ngành các chính khách Mrt thích rêu rao như là các ngun mi

to ra vic làm tt nht ca M.

Chng hn, trên mt trn năng lượng gió, Trung Quc hin nay dn đầu thế gii vsn

xut tua-bin gió và tht ma mai trong cchnghĩa bo h. Vì ngay ckhi các công ty được

nhà nước trcp ca Trung Quc làm tràn ngp thtrường thế gii vi tua-bin ca h, các nhà

sn xut nước ngoài như General Electric đóng ti M, Gamesa ca Tây ban nha, và Suzlon

ca n Độ bcm đấu thu các dán Trung Quc do chính sách “Chmua hàng Trung

Quc”.

Mt trong nhng hu qunguy him nht tsni lên ca Trung Quc như là “công

xưởng” không thtranh chp ca thế gii là sphàm ăn ngày càng tham lam năng lượng và

nguyên liu ca trái Đất. Để nuôi cmáy sn xut ca mình, Trung Quc phi tiêu dùng mt

na xi-măng, gn mt na lượng thép, mt phn ba đồng, và mt phn ba nhôm ca thế gii.

Hơn na, vào năm 2035, nhu cu du ca chriêng Trung Quc svượt tng sn lượng du

hin nay ca toàn thế gii.

Đây là thói phàm ăn chết người. Vì để htrcho thói phàm ăn này, các viên chc chính

quyn Trung Quc đã leo lên chiếc chiếu thc dân đẫm máu ngi cùng các nhà độc tài sát

nhân và các chế độ tàn bo khp thế gii. Để làm điu đó, các viên chc chính phvà nhà

ngoi giao Trung Quc đã tiến hành lm dng mt cách thô bnht chính sách ngoi giao ca

Liên Hip Quc mà thế gii tng thy.

Là thành viên thường trc ca Hi đồng Bo an Liên Hip Quc, Trung Quc có thph

quyết bt cbin pháp trng pht nào hmun. Trong gn mt thp knay, nhng nhà ngoi

giao cao cp Trung Quc đã dùng quyn phquyết ca Trung Quc để mi lái mt lot các

giao dch “đổi máu ly du” và “cưỡng đot ly nguyên liu”. Hãy xem xét các thc tế sau:

Để đổi ly du ca Sudan, nhng con buôn quyn phquyết Trung Quc đã ngăn Liên

Hip Quc can thip vào nn dit chng Darfur – thm chí khi lc lượng quân s

Janjaweed tàn bo sdng vũ khí Trung Quc để cưỡng hiếp hàng ngàn phnvà giết

chết 300.000 người dân Sudan vô ti.

• Nhng con buôn quyn phquyết Trung Quc cũng ngăn Liên Hip Quc trng pht

Iran và vtng thng bài Do Thái, trúng cnhgian ln, để được tiếp cn các mkhí

thiên nhiên ln nht thế gii. Hành vi này đã mtoang cánh ca cho phbiến ht nhân

Trung Đông. Nó cũng làm tăng cao khnăng tn công ht nhân vào Israel và làm tăng

đáng knguy cơ vũ khí ht nhân rơi vào tay các phn tthánh chiến chng M.

Slm d