157 / NHỚ XƯA

Thoáng hương xưa chạnh buồn ghê lắm ,
Canh thu sầu quạnh vắng trăng soi …
Mây trôi lơ lững lưng đồi ,
Băng làng sỏi đá khắp nơi ruộng vườn .

Gió hiu hiu trên đường xào xạc ,
Trải lá vàng lác đác tung rơi .
Chân em giẫm nát tơi bời ,
Bước đi thấp thoáng mù trời sương sa .

Chuyện chúng mình thiết tha một thuở ,
Lụt lội về trăn trở bên nhau …!
Đêm hôm nhà vắng tương cầu ,
Biển tình dạt sóng cụm đầu yêu thương …

Trời xui chi tình vương ân ái ,
Suốt dong dài vụng dại ước ao ?
Gió mưa bão tố tuôn trào ,
Cầm lòng không đặng dạt dào đi anh …?

” Chẳng phân minh đành hanh con tạo ,
Giết đuối người trên cạn mà chơi …? ”
Lừa em khuấy đục bến đời ,
Yêu ai da diết nổi trôi xứ người …!

Anh ra đi chân trời góc bể ,
Gối lạnh về nuốt lệ mình côi …!
Thì thôi thành sự tại trời ,
Riêng em mưu sự rã rời con tim …!

Antioch , California Ngày 08 tháng 7 năm 2016