Hút Thuốc Lào

Hút Thuốc Lào
Vật bất ly thân cái điếu cày
Ngày dăm ba cữ đứ đừ say
Nghiêng đầu rít thuốc rê tay đóm
Nhắm mắt phà hơi nhả khói mây
Đờ đẫn niềm vui tàn chốc lát
Mơ màng nỗi khổ lịm đâu đây
Thuốc lào chôn điếu đào lên lại
Thiếu nó ta buồn với cỏ cây .
CCR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s