Họa Thơ ĐẶNG DUNG : CẢM HOÀI – TẢN ĐÀ diễn Nôm

CẢM HOÀI
Thế s du du ni lão hà?
Vô cùng thiên đa nhp hàm ca.
Thi lai đ diếu thành công v,
Vn kh anh hùng m hn đa.
Trí ph hu hoài phù đa trc,
Ty binh vô l vãn thiên hà.
Quc thù v báo đu tiên bch,
Kỳ đ Long Tuyn đi nguyt ma.
ĐẶNG DUNG (1373-1414)
Đọc thêm :
http://vanhocvn.com/2110-phan-tich-bai-tho-cam-hoai-cua-dang-dung.html

DỊCH NÔM : NỖI LÒNG
Vic đi man mác, tui già thôi!
Đt rng tri cao chén ngm ngùi.
Gp g thi cơ may nhng k,
Tan tành s thế lung cay ai.
Phò vua bng nhng mong xoay đt,
Gt giáp sông kia khó vch tri.
Đu bc giang san thù cha tr,
Long tuyn my đ bóng trăng soi.
TẢN ĐÀ

HỌA: XÓT LÒNG
Man mác vic đi, lung tui thôi!
Tri cao đt rng chén bùi ngùi.
Thi cơ có được may cho k,
S thế tan đành t xót ai.
Phng s vua toan mong giúp nước,
Công kia gt giáp khó xoay tri.
Giang san chưa tr đu nay bc,
My đ long tuyn nguyt ngm soi.
HỒ NGUYỄN (18-9-17)

Trở về >>>Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2   *  Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1

Thơ Thầy Hồ Nguyễn * HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn