Lời thơ về đâu

Hỏi anh yêu đất nước hay yêu gái
Mà thơ anh mượt mà gái với trai
Anh gửi cho ai sao đậm đà thế
Tình đó sao không trao Việt Nam này

Thơ của anh em nghe hay hay đó
Nghe thì nghe sao lòng cứ trơ trơ
Hơi thơ thoạt mới nghe mùi mẩn lắm
Cứ nghe hoài em chán lắm anh ơi!

Đất nước mình khổ lắm các anh ơi
Đồng bào mình lệ ướt mãi chưa vơi
Quân ngoại bang ác thú cào cấu xé
Nở nào anh đứng đó mà khoanh tay

Anh có nghe không đầy tiếng khóc la
Của cha và mẹ anh em con cháu
Cơn bảo bùng hành hạ dân mình đó
Bởi giặc Tàu tàn sát dân tộc ta

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s