MÔI EM

 

rau-mui-1-e1

Môi em hừng hực lửa yêu đương,
Khiến cả thân anh nóng lạ thường.
Loáng thoáng dáng hương thơm dẻo dịu,
Đưa đưa môi đặt cố nâng thương.
Dịu mềm lấm tấm khơi nguồn hứng,
Ưng ửng khêu trêu ngọt tợ đường.
Yêu quá môi hồng tươi đón đợi,
Làm sao anh thỏa mộng yêu đương.
HỒ NGUYỄN

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s