Cân vàng

*
Tiền sông bạc bể ông nói đúng
Mày nghèo nói đúng cũng là khùng
Nguyên lý cổ kim người nhân thế
Tiền bạc đẻ Vương Tôn Công Tử
Phú ông ngu đần lên trí thức
Thằng bờm thông thái rẻ hơn xu
Cho hay nghèo giàu đo cân lượng
Giá trị người đâu xét nghèo giàu

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s