*628 / CHIỀU QUÊ BÁT NHÁO CỘNG VỀ BẮT DÂN CỘT TRÓI NÃO NỀ KHÓC LA . . .

 

Vầng mây tím giăng sầu tản mạn ,
Vắng mặt trời xạm bóng hoàng hôn .
Âm u lác đác dập dồn ,
Lá vàng rơi rụng chập chờn tung bay …

Tối chạng vạng sao đầy lấp ló ,
Bác nông phu quán nhỏ khề khà .
Môi nhâm xị đế ê a :
Cuộc đời ngắn ngủi ta bà phù vân …!

Kêu róc rách cách gần mương chảy ,
Ánh trăng mờ phe phẩy đôi chân .
Hai cô đạp nước trắng ngần ,
Miệng cười chúm chím trong đầm hoa sen .

Cảnh chiều quê lên đèn xóm vắng ,
Chú mục đồng lẳng lặng lưng trâu .
Bước đi đủng đỉnh ngẩng đầu ,
Vo ve tiếng muỗi dưới bầu xám đen .

Làng quê tôi nằm ven đô thị ,
Giữa hai miền đố kỵ hơn thua .
Trẻ con cãi cọ nô đùa ,
Những ngày nghĩ học đình chùa bắt chim .

Thuở thiếu thời chìm trong loạn lạc ,
Giặc tràn về dọa nạt lương dân .
Thanh niên bắt trói bất cần ,
Thằng nào chống đối chặt đầu bêu rêu …!

Khổ biết bao đìu hiu buồn tẻ ,
Bỏ đi dần quyết để xông pha .
Đồng tâm giữ vững Sơn Hà ,
Diệt trừ cọng sản hài hòa tự do …

Nhưng chẳng may cuồng hồ bát nháo ,
Chiếm Miền Nam tàn bạo dã man .
Đem người chôn sống hung tàn ,
Đất đai , nhà cửa , tiền , vàng , tịch thu …

Bốn hai năm tầm thù chưa đủ ,
Bởi cam lòng tự thú ngu si ?
Tranh ăn chẳng biết chữ gì ,
Lô cồ tự ái bắt đi gông tù …

Chúng chỉ biết a vô cướp cạn ,
Hết tài nguyên bán đứng Quốc Gia .
Giao cho tàu cọng Quê Nhà ,
Cả bầy quỳ gối lạy cha cận bình . .. (@)

(@) Từ thằng trọng , quang , fuck , lâm , ngân trở xuống ,
cùng bốn triệu đảng con cúi xin đội háng thằng bình . . .

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 02 tháng 9 năm 2017