Ngày Ấy Nay Đâu

Image result for lai thieu images

    Việt Nam có quê có thành

Ai về tỉnh Thủ ai rành Chợ đêm

Nhớ ghé  qua làng quê em

Lái Thiêu danh tiếng với nem Bưng Cầu

Image result for lai thieu images

  Quê em cũng tiếng vườn dâu

Ươn cây trái ngọt kém đâu nơi nào

Nào măng nào mít nào đào

Sầu riêng một múi ai nào dể quên

Một lần nhớ mãi làng trên

Nhớ vườn nhớ ruộng bồng bềnh mạ xanh

Kìa đây mấy dãi nhà tranh

Trước sân vựa lúa vườn chanh sau nhà

Sầm sập gạo giả trăng ngà

Tiếng hò mộc mạc thật thà với nhau

Vách nhà rựa cuốc gào con

Nặng mang gánh lúa xuổng còn đeo vai

Trâu đen từng cặp bước dài

Trai trần vạm vở chân tay tợ đồng

Gái làng má đỏ hồng hồng

Nữ thôn gánh thóc thơm nồng dạ hương

Em nay nhỏ mới ra trường

Giúp mẹ gánh lúa ruộng nương đở đần

Cùng anh cùng chị xa gần

Gửi  thương gửi nhớ mấy tầng lầu yêu

Trần Đông Thành

 Image result for lai thieu imagesImage result for lai thieu images

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành