DĨ VÃNG

Cố Đô tường phủ kín rêu xanh ,
Lối cũ sân chầu bóng vắng tanh .
Văng vẳng đâu đây trong kẽ lá ,
Ngân nga thánh thót tiếng đàn tranh …

Dấu in đậm nét lằn xe đổ ,
Nền cũ xa mờ dưới ánh trăng .
Vang bóng một thời cung điện ngọc ,
Thành trì xơ xác với thời gian …