*606 / BUÔN DÂN BÁN ĐỨNG SƠN HÀ , CƯỚP ĐẦY CHẤT ĐỐNG SỐNG MÀ HƯỞNG KHÔNG …?

 

Nhìn Quê Hương lòng đau biết mấy ,
Bọn tập đoàn chỉ thấy bất lương .
Thay phiên tiếp nối khôn lường ,
Cha truyền con thế cả phường ác ôn …!

Quyết bao che cô hồn tạp đảng ,
Luật tham tàn giết vạn sinh linh .
Nhân dân đói khổ mặc tình ,
Bắt vào bộ đội băng mình vào Nam …

Ba mươi năm mưu toan kềm kẹp ,( Ngoài Bắc 1945-1975 )
Dân Bắc Kỳ khép nép lầm than .
Nằm trong tình cảnh cơ hàn ,
Dễ bề nhồi sọ muôn vàn khổ đau …!

“Quân dân ơi đứng đầu đế quốc ,
Giết người mình nhúng nước trôi sông …!
Đảng ta chủ nghĩa đại đồng ,
Chia đều tài sản ước mong muôn nhà …! ”

Đúng , đói nghèo nghe ra khoái chí ,
Mà thật lòng chúng chỉ ma le .
Bao năm trên đấm dưới đè ,
Ai nào được hưởng ngoài bè tham ô…?

Kiểu cọng nô côn đồ cai trị ,
Biến nước nhà thổ phỉ cầm cương .
Gian tham chỉ có luật rừng ,
Chia nhau kiếm lợi khoanh vùng tác oai .

Lũ yêu ma loai choai con cháu ,
Nắm quyền hành láu táu xưng hô .
Trong tay sẵn có cuồng hồ ,
Sai đâu giết đó giày vò nhân dân …!

Tụi chăn trâu đâu cần biết chữ ,
Miệng hô hào tiến sĩ cữ nhân .
Nói ra hôi thối cốt đần ,
Dân coi như chó tưởng rằng ta đây ?

Chợt nhìn qua cả bầy khỉ đói ,
Từ trong rừng lói nhói chạy ra .
Văn minh chói lọi mù loà ,
Ngơ ngơ ngáo ngáo ôi chao luôn mồm …

Sống lâu ngày ôm đồm láu cá ,
Che được ai dù đã thay tên …?
Ê a giọng nói đặc rền ,
Toàn là sắt máu ngoài miền thiếu ăn …

Là bản chất cùng căn mạt kiếp ,
Bởi cái nòi kế tiếp gian manh .
Đi đâu cũng cướp tranh giành ,
Giống dòng Bắc Việt lưu danh cọng hồ .!

Tồi chưa bây bưng bô vỗ ngực ,
Có được gì sĩ nhục ông cha !
Buôn dân bán đứng Sơn Hà ,
Cướp đầy chất đống sống mà hưởng không …?…!

Cả Miền Trong toàn vùng Bắc chiếm ,
Nắm quyền hành cố giết dân Nam ?
Côn an thảo khấu đầy đàng ,
Nói năng ọ ẹ sẵn sàng bắt giam …

Nghĩ không ra huy hoàng chiến thắng ,
Lũ côn trùng có sắn với khoai ?
Vô Nam thịt cá ăn hoài ,
Sinh ra ngu xuẩn giống loài bốn chân …

Sanjose , California Ngày 03 tháng 8 năm 2017