146 / LĂN LÓC CUỘC ĐỜI

Mình vẫy tay nhau chẳng nên lời ,
Ngàn trùng muôn dặm đã chia phôi ?
Bạt gió nơi đâu sầu lẻ bóng ,
Riêng em đơn lạnh một mình côi …!

Thà đừng gặp anh buổi lâu rồi ,
Tình như Chức Nữ bạc trắng vôi …?
Khô héo quanh năm gần đôi bữa ,
Nào ai chịu được hỡi chàng ơi …?…!

Âu yếm bao nhiêu chết nữa vời ,
Đôi ta lận đận lục bình trôi …!…?
Bến giang đầu Ngân Hà cách trở ,
Cuối sông chờ nức nỡ mưa rơi …!

Trên bước đường lặn lội chơi vơi ,
Đời anh sương gió cánh chim trời .
Yêu thương biết mấy lòng em đã ,
Gói kín trong tim một bóng người …?

Thân tàn bọt bể giữa biển khơi ,
Tìm anh chẳng thấy khắp núi đồi …?
Tan theo dòng nước đi muôn ngã ,
Bồng bềnh sóng đánh đời tả tơi …!

Antioch , California Ngày 12 tháng 7 năm 2016