*157 / LÒNG NGƯỜI BIỆT XỨ

Xứ Huế quê tôi trong lòng tưởng nhớ ,
Xa xôi biền biệt trăn trở tàn canh !
Thu buồn rũ rượi lá úa lay cành ,
Trông về bên kia trời xanh cách trở …!

Biển rộng bao la trùng khơi lộng gió ,
Những buổi đông tràn lạnh bó tâm can .
Hồn lất lây vất vưỡng chốn mây ngàn ,
Mẹ buồn vắng con mơ màng thấp thoáng !

Thân tra khô gầy chân đi loạng choạng ,
Thì thầm than thở nức nỡ đâu rồi …!…?
Ra khơi thẳng tuốt để lại con côi ,
Cháu nhỏ ngày đêm xa vời mong ngóng …!

Vạn dặm quan san nổi trôi hình bóng ,
Nước mắt lưng tròng ứ đọng đầy vơi !
Mười mấy năm qua phó mặc cho đời ,
Mang thân phận làm người di tản …

Sinh ra lớn lên trên vùng lửa đạn ,
Mưa rơi bom rớt vận mạng sống còn .
Gần hết cuộc đời nhìn lại nước non ,
Tàn tạ thương đau hao mòn sức yếu …!

Đất nước ta bốn ngàn năm Văn Hiến ,
Kế tục sau này phát triển vươn lên .
Chăm lo gìn giữ quốc sử vững bền ,
Đánh đuổi ngoại xâm vang rền thế giới …

Một lũ súc sinh cọng quyền múa rối ,
Đem Giang San bán đổi vinh hoa …
Cho bọn tàu ô xâm chiếm Sơn Hà ,
Chúng hành hung quê nhà quấy phá …

Hỡi đồng bào đứng lên bắn trả ,
Diệt bạo tàn mới đá được Hoa .
Bắc Trung Nam yêu mến chan hoà ,
Chặt đầu Trọng lú mới là dân an …

 Antioch , California ngày 11 tháng 4 năm 1998