183 / TRỞ VỀ

Mười chín năm trở về quê cũ ,
Mẹ buồn rầu ủ rũ nhớ cha !
Thời gian vắng bóng sơn hà ,
Nỗi niềm nhung nhớ lệ nhoà bôn ba !

Chín năm trời mồ cha thăm viếng ,
Ba cây nhan khấn nguyện buồn đau !
Gió lay sương xuống phủ đầu ,
Nén hương tàn lụi giọt sầu tuôn rơi …!

Mười chín năm xa vời nhung nhớ ,
Nơi đất người vụn vỡ tâm can…!
Nhớ thương cha mẹ cơ hàn ,
Bên đàn cháu nhỏ hai hàng châu sa …!

Vì cơ trời chẳng qua cuộc thế ,
Con đành lòng chẳng thể , trông mong …?…!
Nếu về lo sợ vô tròng ,
Vì là bỏ nước mơ mòng vượt biên …?

May thời gian chính quyền sửa đổi ,
Trời định đoạt mở lối sống còn …?
Chuyện trò bên mẹ mười hôm ,
Đoạn trường cất bước vợ con trông chờ …

Nhớ lại ngày 20 tháng 12 Âm Lịch năm 1998 trở về
Quê thăm cha mẹ sau 19 năm xa gia đình .
Antioch , California Ngày 29 tháng 6 năm 2016nuwf