Trang TS Phan Văn Song

2013-sep-6-crop-300-phanvansong-1-190x122

 48 –  Luận bàn về những Giải Nobel Hòa Bình (bài 2)
47 –  Giải Nobel Hòa Bình cho Người Đấu tranh Dân Chủ Tự Do ? (bài 1)
46 –  Budapest dân Hung , Quỳnh Lưu, dân Việt cùng mơ tự do!Mơ người đã toại, mơ mình vẫn mong…
45 – Việt Nam và bài học sau APEC 2017 
44 –  Phóng Viên Không Biên Giới và Á Đông  bài 2
43 –  Phóng Viên Không Biên Giới và Á Đông  bài 1
42 – Thảm Họa học  : La Collapsologie
41 – Hậu trường các sân khấu chánh trị : Ông thầy tuồng vỡ kịch chánh trị

40 – Hảo huyền thời sự và thực tế cần thiết.

39 –  Thế Giới Thiếu Lãnh Đạo Hay Thiếu Đạo Đức

38 – Bàn phé Đông Nam Á

37 – Vài hàng chia sẻ cùng các đồng môn Thầy NGUYỄN NGỌC HUY : (bài cuối)

36 –  Gương sáng dân chủ :  Khi dân Pháp DÁM phá lệ (bài cuối)

35 – Gương sáng : Dân Pháp DÁM Phá Lệ

34 – Bài Viết Cho Ngày Bầu Cử Tổng Thống Pháp 7 tháng 5 2017

33 – Luận về tháng 4 Đen : Sau 42 Năm Phục Hồi Hậu Chiến, Thử So Sánh Việt Nam Với Đức, Với Nhựt, Với Nam Hàn.

32 – Tàu Đã HoànToàn Làm Chủ Biển Hoa Nam.

31 – Những Đi Đêm Giữa TổngTrọng Và Tàu.

30 – Chuyện Cờ Quạt

29 – Việt Nam Trước Tình Hình Ngoại Giao Mỹ-Tàu ?

28 – Ngày Mai Việt Nam, Đất Nước Và Con Người

27 – Nỗi Lo Mất Gốc

26 –  THỰC HIỆN DÂN CHỦ THAM DỰ :

25 – « DÂN CHỦ » « PHÁP TRỊ » Hai Tất Yếu Của Thái Bình

24 – Cuối Năm Bàn Thế Sự : 2017, MộtTrật Tự Mới, Một Thế Giới Mới .

23 – « NHƠN QUYỀN » Yếu Tố Tất Yếu Cho Thái Bình Ở Việt Nam ?

22 – Năm Mới, Người Mới, Việc Mới

21 – Thổ Nhỉ Kỳ : Nỗi Lo Cho Tây Âu

20 – Dân Túy, Công Lý và Luật Lệ

19 –  Nhơn Danh Yêu Nước , Người Công Dân Phải Cầm Quyền.

18 –  Chánh trị tây – Chánh trị ta Nước Pháp Cần Cải Tổ Nền Kinh Tế Chánh Trị :Cần Mồ Hôi Và Cần Kiệm Để Phát Triển,Cần Đạo Đức Và Công Bằng Để Tăng Trưởng 

17 – LUẬN THUYẾT NHỮNG HÀI HÒA CHO MỘT XÃ HỘI : KHÔNG TƯỞNG HAY TIÊN TRI ?

16 – Timothy Snyder « Chúng Ta Đang Ở Thế Giới Của Hitler »

15 – Do Đâu Khủng Hoảng Trung Đông Ngày Nay ?

14 – Chiến Quốc Tân Thời, Những Quốc Gia Du Côn Của Thế kỷ 21 – bài 2 : Thổ Nhỉ Kỳ Đi Đêm Với Khủng Bố Hồi Giáo

13 –  Trung Cộng Ngoài Vòng Pháp Luật

12 – Thử đi tìm một mẫu xã hội cân bằng hơn : Thu Nhập Tối Thiểu Cho Mỗi Công Dân ?

11 – Bài Học Ngài Đạt Lai Lạt Ma : Tình Thương và Đức Tin – Đức Tin Mù Quáng Là Một Sự Ngu Xuẩn (Đạt Lai Lạt Ma)

10 – Nhận định nhơn đọc bài viết của Ông Hà Sĩ Phu : « Hán Văn Là Một Bộ Phận Cấu Thành của Tiếng Việt » (Hà Sĩ Phu)

09 –  Thử Tìm Một Mẫu Xã Hội và Phát Triển Khác : Quản Trị Bằng Khế Ước , Phát Triển Trong Hài Hòa

08 –  Gương Sáng Của Đời Tôi : Bác Sĩ Alexandre Yersin , Nhà Thám Hiểm , Nhà Bác Học , Hậu Duệ của Pasteur

07 – Lẫn Thẫn Quanh Co Chuyện Ba Tàu : Học Đòi Nước Lớn

06 – Kinh Tế Thị Trường Tự Do : Tất Yếu Để Phát Triển ?

05 – Con Cá Sống Nhờ Nước

04 –  Nước Việt Nam Tiêu Tùng, Ruộng Khô Biển Độc, Dân Việt Lầm Than, Trên Đảng Dưới Tàu — Chỉ Còn Một Biểu Tượng: Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

03 –   Nỗi Nhục Formosa, Mất Nước, Mất Nhơn quyền, Mất Nhơn Phẩm: Phán Quyết La Haye Và Thái Độ Việt Nam! Và Tại Sao Nhơn Quyền Vẫn Còn Xa Lạ Ở Việt Nam?

02 –  Nhơn dịp ngày cướp nước, 2 tháng 9 thứ 71: Từ Trò Hề Tranh Chấp Hải Phận :Trả Nợ Hay Bán Nước ? Đến Bài Viết Bán Nước Của Trường Chinh ngày 24/08/1951

01 –  Câu Chuyện Cuối Hè : Thế Giới Đang Vào Thu Và Tàn Theo Mùa Thu ?