Thế giới thiếu Lãnh đạo hay thiếu Đạo đức ?


 

Cường quốc thiếu nhơn tài, tiểu quốc lắm du côn.

Thượng tắc trách, hạ tắc loạn.

Vắng chủ nhà nhà, gà vọc niêu cơm

Quand le chat dort, les souris dansent

When the cat’s away, the mice will play

Tục ngữ dân gian

Phan Văn Song

1/ Căn nhà thế giới thiếu người hiền, vắng người tài :

Chuyện Đảng cộng sản đương quyền Việt Nam cho công an chìm đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đang tỵ nạn tại Đức mang về nước trong những ngày qua là giọt nước bẫn làm tràn cái ly nước dơ, nước thúi do những hành động, cung cách du côn, vô học của các tên vô loại, thất học, du côn đang cầm quyền trên rất nhiều quốc gia hiện nay : đứng đầu là Xi Jinping, tên đầu xỏ xứ Trung Cộng, bất chấp tất cả những luật lệ, cung cách lễ nghi ngoại giao quốc tế, ỷ thế mạnh một quốc gia có số dân đông nhứt thế giới, có một sức phát triển khá mạnh nhờ biết lợi dụng cái nhìn ngu si ngắn hạn vừa phóng khoán dại dột vừa tham lam ích kỷ của các tập đoàn tư bản chủ nghĩa âu mỹ và quốc tế, qua bao nhiêu năm nay, thoạt đầu, đã giao phó gia công những công việc thao tác sơ đẳng cho những bàn tay nhơn công rẻ tiền, chấp nhận làm việc với một đồng lương chết đói.

 

Đọc tiếp … Thế Giới Thiếu Lãnh Đạo Hay Thiếu Đạo Đức

Đọc thêm … Trang TS Phan Văn Song

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s