*470 / ẢO ẢNH CUỘC ĐỜI

Tung trời én lượn gió ngàn bay ,
Cành mai hiu hắt nẻo đơn gầy .
Sải cánh xa vời đôi chân mỏi ,
Chim đàn lạc lối giữa trời mây .

Bên mành trăng treo mờ sương khói ,
Lẻ gối cô phòng thoáng lạnh căm .
Than thở cùng ai lòng bao nỗi ,
Nhìn con rơi lệ nghĩa tình thâm …

Đỗ Quyên lạc loài sầu khan cổ ,
Xuân sang mây rực ánh tươi hồng .
Vời vợi trời cao nào có thấu ,
Mỏi mòn đau đáu ở trong lòng …!

Dong ruổi đường trần qua bất trắc ,
Bao cảnh đời thay đổi , đổi thay !
Nghĩa gì đâu lưng trời tia chớp.
Thời gian nào có đợi chờ đâu ?

Đoá hồng trước gió rụng tơi bời ,
Lêu bêu kiếp số mối u hoài !
Phước,họa,buồn,vui dù được mất ,
Ta là ảo ảnh cảnh trần ai ….!

Bã vinh hoa che mù đôi mắt ,
Cơn gió bụi cản lối đường về .
Mộng mị theo dòng đời loè loẹt ,
Vùi sâu trong biển khổ chơi vơi …!

California USA Tháng 7 năm 2011