Đảng CSVN thú nhận đằng sau biến cố 30/4/75 là Tàu và Mỹ bắt tay

Đảng CSVN thú nhận đằng sau biến cố 30/4/75 là Tàu và Mỹ bắt tay