Monthly Archives: April 2016

8024. Ban tuyên giáo đề nghị… “cá ngưng chết”


Originally posted on BA SÀM:
Tỉnh DCCT Thanh Tâm 28-4-2016 Dân làng biển Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình đã tập trung giương cờ và khẩu hiệu, cùng nhau biểu tình phản đối dự án xây dựng nhà máy…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 47


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 20/4/2016 Tôi ngạc nhiên quá chừng khi nghe ông Cống nói như vậy. Nhất thời tôi bị “đứng hình” không biết…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

TT Obama Phát Biểu…


Originally posted on THÔNG TIN HAI CHIỀU:
Nhận định của FOX NEWS về phát biểu của Obama: cho rằng tư tưởng của nhà độc tài Hồ Chí Minh bắt nguồn từ những Nhà Lập Quốc Hoa Kỳ. (Uh…

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 46


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 17/4/2016 La Gi, Phan Thiết, 2010 Ông Cống lại còn cười, “đính chính” thêm: – Ăn thì không có bao nhiêu,…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 45


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, Sài Gòn năm 2010 Bài đã đăng báo Người Việt ngày 13/4/2016 Ông ta lại kết thúc biên bản rồi nghỉ. Lúc này…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 44


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 10/4/2016 – Lãnh đạo phân công vậy thì tôi làm như vậy. – Ông Cống nói. – Người ta bảo có…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment

ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI – (1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam) – Kỳ 43


Originally posted on NHÀ BÁO TỰ DO CÔNG GIÁO:
Bài đã đăng báo Người Việt ngày 06/4/2016 Anh Trúc Hồ tại đám tang cố Nhạc sĩ Anh Bằng Ông ta lại cười, nói: – Chị nhớ luật…

Posted in Tạ Phong Tần (Đứng Thẳng Làm Người - 1,474 ngày trong nhà tù CSVN) | Leave a comment