Thi ăn ớt

Kính mời quý anh chị xem những người đùa với độ cay của ớt

Thông thường chúng ta ăn ớt hiểm là cũng cảm thấy nó cay quá rồi nhưng thực tế trên thế giới có nhiều loại ớt có nồng độ cay hơn ớt hiểm rất nhiều. Độ cay được tính theo đơn vị là Scoville Heat Units viết tắt là SHU. Ớt hiểmThái Lan và Việt Nam có độ cay từ 50.000 – 100.000 SHU

Inline image 1

Trong khi đó chúng ta nhận thấy mười loại ớt cay nhất trên thế giới với những độ cay như sau: Xem link đính kèm: Ớt cay nhất có tên gọi chung là Ớt Ma ( Ghost Pepper )

Bản ghi độ cay của ỚT.

Bảng Scoville giản hóa

Bảng Scoville giản hóa

Độ

Cảm nhận (chủ quan)

Đơn vị Scoville

Ví dụ

0

không

0 – 100

tiêu

1

hơi cay

100 – 500

Paprika mềm

2

khá cay

500 – 1.000

ớt Anaheim

3

cay

1000 – 1.500

ớt Ancho

4

cay nóng

1500 – 2500

ớt Espelette

5

cay mạnh

2500 – 5000

ớt Chimayo

6

cay cháy lưỡi

5000 – 15.000

ớt Cayenne

7

cay bỏng lưỡi

15.000 – 30.000

ớt Cascabel

8

cay như thiêu đốt

30.000 – 50.000

ớt Árbol

9

phát hỏa

50.000 – 100.000

ớt tabasco

10

bùng nổ

100.000 trở lên

ớt habanero

 

https://www.crazyhotseeds.com/top-10-worlds-hottest-peppers/

 the Trinidad Scorpion Butch T at1,463,700 SHU.  

http://eatsblog.dallasnews.com/2013/10/you-think-ghost-peppers-are-the-hottest-not-even-close-says-the-new-yorker.html/

Những người liều lỉnh ăn ớt nầy sẽ tởn tới già:

https://www.youtube.com/watch?v=PbG2RuQsAO4

https://www.youtube.com/watch?v=9SBFMTTJ2UM

https://www.youtube.com/watch?v=G_39uHwXFI4&list=RD9SBFMTTJ2UM&index=16