Monthly Archives: July 2015

MƯỜI TỘI ĐẠI ÁC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


MƯỜI TỘI ĐẠI ÁC CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Quyển 34. Hồ Chí Minh giết cha Nguyễn Tấn Dũng, giết bố Trương Tấn Sang và giết cả họ Nguyễn Sinh Hùng, giết bố Nguyễn Chí Vịnh (Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh) và giết cha mẹ một số lãnh đạo chóp bu của Cộng sản Việt Nam hiện nay


Quyển 34. Hồ Chí Minh giết cha Nguyễn Tấn Dũng, giết bố Trương Tấn Sang và giết cả họ Nguyễn Sinh Hùng, giết bố Nguyễn Chí Vịnh (Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh) và giết cha mẹ một số lãnh đạo … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Động Quỷ


Động Quỷ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CÁCH TRỊ CHỨNG BỊNH BỊ ‘CHUỘT RÚT’ (LEG’S CRAMPS) NƠI NGƯỜI LỚN TUỔI. – VietPress USA


CÁCH TRỊ CHỨNG BỊNH BỊ 'CHUỘT RÚT' (LEG'S CRAMPS) NƠI NGƯỜI LỚN TUỔI. – VietPress USA.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dấu hiệu ác quỷ 4. Chuyện lạ: 3 quỷ lấy vợ 1 nhà – Chuyện phổ biến trong họ nhà quỷ.


Dấu hiệu ác quỷ 4. Chuyện lạ: 3 quỷ lấy vợ 1 nhà – Chuyện phổ biến trong họ nhà quỷ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Quyển 9. Hồ giết hết Cộng Sản kỳ cựu trong Đảng CS Đông Dương của NAQ – Diệt thân và phá mồ mả nhà họ


Quyển 9. Hồ giết hết Cộng Sản kỳ cựu trong Đảng CS Đông Dương của NAQ – Diệt thân và phá mồ mả nhà họ.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

TIN LOAN DÈ DẶT: – ĐẠI TƯỚNG BỘ TRƯỞNG QP PHÙNG QUANG THANH VÀ VỢ CHẾT; CON TRAI LÀ ĐẠI TÁ PHÙNG QUANG HẢI BI THƯƠNG TRONG VỤ ÁM SÁT TẠI PARIS. – VietPress USA


TIN LOAN DÈ DẶT: – ĐẠI TƯỚNG BỘ TRƯỞNG QP PHÙNG QUANG THANH VÀ VỢ CHẾT; CON TRAI LÀ ĐẠI TÁ PHÙNG QUANG HẢI BI THƯƠNG TRONG VỤ ÁM SÁT TẠI PARIS. – VietPress USA.

Posted in Uncategorized | Leave a comment