NGỌN ĐÈN DẦU và những Bài Họa

 

imagesNGỌN ĐÈN DẦU
Hằng đêm thắp sáng ngọn đèn dầu,
Leo lét lờ mờ thấy chi đâu.
Lũ mối quanh đèn vùng vẫy chết,
Một bầy chi chít té đầy thau.
Ngoài kia dế gáy màn đêm tối,
Bên đấy giường tre gối lót đầu.
Phảng phất đông phong đèn vụt tắt,
Lá vàng lác đác ngỡ canh thâu.
*Trần Đông Thành 
images2

HỌA 1 : MỘT BÓNG ĐƠN CÔI
Le lói trong đêm một bóng dầu,
Ngoài trời sao vắng dạt về đâu.
Xa xa tiếng dế đêm trường gọi,
Đèn loáng côn trùng bám té thau.
Gió rít tỉ tê nghe não nuột,
Bóng đêm ập phủ xót xa đầu.
Đèn mờ vội tắt hồn lây lất,
Một bóng mỏi mòn một giấc thâu.
HỒ NGUYỄN (12-5-17)

 

HỌA 2: THAO THỨC
Đêm đêm khơi sáng ngọn tim dầu,
Ló mó sờ hoài chẳng thấy đâu.
Thấy sáng thiêu thân nhào chậu chết,
Dòm xiên thằng xỉn ói tràn thau.
Ngoài hè ếch nhái kêu òm ọp,
Trên chõng bầy con khóc nhức đầu.
Trăn trở canh khuya đèn thổi tắt,
Bỗng nghe rạo rực suốt đêm thâu!
Nguyễn Cang

2448328930_2ea9e7b88

HỌA 3: TẮT ĐÈN
Mắc chi thắp sáng để hao dầu ,
Chuyện đó không đèn có khác đâu.
Mắt nhắm cũng mò ra bến bãi,
Tay sờ vẫn biết được vàng thau.
Sang hèn kẻ kẻ đều hai má,
Giàu khó ai ai chỉ một … đầu.
Tranh ngói như nhau khi tối lửa,
Lo gì xấu đẹp lúc đêm thâu.
LHN

 *

Đọc thêm => Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành  – Thơ Nguyễn Cang – Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa – Thơ Hương Lệ Oanh –  Thơ Nhiều Tác Giả

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s