Lể tưởng niệm 30 tháng 4 năm 1975 tại tượng đài chiến sỉ Việt Mỷ Wesminster, Orange County CA 4/30/2016