CHÀO ĐÓN BÌNH MINH


Bình minh rực rỡ hé trời đông,
Vạn vật mừng vui phấn khởi lòng.
Ong bướm lả lơi vờn đám cúc,
Chim bay uốn éo lượn trên không.
Vịt bầy rượt bạn hồ tung tóe,
Thỏ nhảy lăng xăng ghẹo nắng hồng.
Thờ thẫn vườn sau ai một bóng,
Bình minh ai có nhớ ai không?
HỒ NGUYỄN (27-3-17)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Nguyễn 3 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn