*328 / QUÊ MẸ VÙNG XA MỒ CHA THĂM VIẾNG

Mấy mươi năm đi trở về quê mẹ ,
Đường làng Mỹ Xá uốn khúc sông xanh .
Con nước loanh quanh qua ngã Quãng Thành ,
Chạy mãi vòng vo cùng vành Thủ Lễ .

Đất Sịa mênh mông một vùng sông bể ,
Bước đến Khuông Phò gió khẻ lao xao .
Qua đò Bến Tu sóng vỗ rì rào ,
“Phá Tam Giang hôm nao đã cạn “.

Mỹ Xá thương yêu cuộc đời chóng vánh ,
Người âm thầm giấc ngủ biệt ly …
Thương thay cháu nội trông ngóng còn gì ,
Giã biệt trần gian ra đi vĩnh viễn …

Trèo non mộ cha lần theo con suối ,
Đèo heo vượn hú gió cuối mây ngàn .
Đồi thông bát ngát rung tiếng rền vang ,
Cảnh vật thiên nhiên vô vàn hùng vỹ .

Gần hai mươi năm đất người xứ Mỹ ,
Sống lang thang thiếu kẻ thân tình .?
Cuộc đời trôi nổi chẳng khác điêu linh ,
Nhìn đám mây bay dưới vành trăng sáng …!

Thăm mẹ lần cuối trước khi Người nhắm mắt .
Ngày 20 tháng 12 Âm Lịch năm 1998