Cộng Sản Việt Nam tiếp tục trấn áp những tiếng nói trung thực

Chuyển tin trong nước:

Cộng Sản Việt Nam tiếp tục trấn áp những tiếng nói trung thực và sự thật qua những nhà báo can đảm dám nói sự đàn áp người dân trong nước. Dưới đây là toàn cảnh người dân phản đối phản đối bất công đối với nhà báo Nguyễn Hữu Vinh tức Blogger anh Ba Sàm và người cộng sự viên của anh là bà Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 23-3-16 trước sự chứng kiến của nhiều nhà ngoại giao nước ngoài về tình hình phi dân chủ của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Đây là một vụ điển hình vừa mới xãy ra trong nước. Xin xem những video clips dưới đây:

Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy vô tội

https://www.youtube.com/watch?v=zKp85PfZuJc

https://www.youtube.com/watch?v=MiEtvMsXIhw

https://www.youtube.com/watch?v=ZQc5zLHQcVU

https://www.youtube.com/watch?v=Ls9_ZOiKUzc

Tiến sĩ Nguyễn Quang A kể lại vụ bắt cóc của công an tại phiên tòa xét xử Anh Ba Sàm ngày 23-03-2016

https://www.youtube.com/watch?v=cT-72-ymiVE

 https://www.youtube.com/watch?v=cj67MrCqGzk

Nghị sĩ CHLB Đức Martin Patzelt: Không có những nhà báo dũng cảm, chúng ta sẽ không làm được việc gì

https://www.youtube.com/watch?v=w0_yLfbOPKQ

Phản đối phiên tòa bất công xử Blogger Anh Ba Sàm, ngày 23-3-2016 tại Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=Ls9_ZOiKUzc

công an dở thói côn đồ bên ngoài phiên tòa bất chính

https://www.youtube.com/watch?v=pan1g_sjzcs

bên ngoài phiên tòa bất chính xử ông Ba Sàm cùng cộng sự

https://www.youtube.com/watch?v=8XM9YLJqG30

Attachments area
Preview YouTube video Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy vô tội

Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy vô tội

Preview YouTube video Tòa án Việt Nam bất chấp luật pháp xét xử Ba Sàm

Tòa án Việt Nam bất chấp luật pháp xét xử Ba Sàm

Preview YouTube video Những điểm phi lý xoay quanh phiên tòa xử Anh Ba Sàm

Những điểm phi lý xoay quanh phiên tòa xử Anh Ba Sàm

Preview YouTube video Phản đối phiên tòa bất công xử Blogger Anh Ba Sàm, ngày 23-3-2016 tại Hà Nội

Phản đối phiên tòa bất công xử Blogger Anh Ba Sàm, ngày 23-3-2016 tại Hà Nội

Preview YouTube video Tiến sĩ Nguyễn Quang A kể lại vụ bắt cóc của công an tại phiên tòa xét xử Anh Ba Sàm ngày 23-03-2016

Tiến sĩ Nguyễn Quang A kể lại vụ bắt cóc của công an tại phiên tòa xét xử Anh Ba Sàm ngày 23-03-2016

Preview YouTube video 23/03/16 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Toà sơ thẩm xử Blogger Anh Ba Sàm 5 năm tù giam

23/03/16 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Toà sơ thẩm xử Blogger Anh Ba Sàm 5 năm tù giam

Preview YouTube video Nghị sĩ CHLB Đức Martin Patzelt: Không có những nhà báo dũng cảm, chúng ta sẽ không làm được việc gì

Nghị sĩ CHLB Đức Martin Patzelt: Không có những nhà báo dũng cảm, chúng ta sẽ không làm được việc gì

Preview YouTube video công an dở thói côn đồ bên ngoài phiên tòa bất chính

công an dở thói côn đồ bên ngoài phiên tòa bất chính

Preview YouTube video bên ngoài phiên tòa bất chính xử ông Ba Sàm cùng cộng sự

bên ngoài phiên tòa bất chính xử ông Ba Sàm cùng cộng sự