Monthly Archives: September 2015

Thơ : Nếu Ngày Ấy… – CauBay


Source: Thơ : Nếu Ngày Ấy… – CauBay Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa Người lang thang quay trở lại Nghệ An Làm giáo làng hay một chân thư lại Thì ngày nay dân đã thoát lầm than. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NỀN GIÁO DỤC XHCNVN PHÁ SẢN – Trúc Giang


Source: NỀN GIÁO DỤC XHCNVN PHÁ SẢN – Trúc Giang

Posted in Uncategorized | Leave a comment